Rodzaje nieruchomości

Jako doświadczona firma, dla której nieruchomości stanowią jedną z głównych gałęzi działalności, doskonale znamy realia tego rynku. 

Zostaw numer. Oddzwonimy!

Najbardziej podstawowe typy nieruchomości to te komercyjne i niekomercyjne.

Nieruchomości to te komercyjne –  typ to nieruchomości, które służą w prowadzeniu działalności gospodarczej lub są przeznaczone pod czerpanie dochodów z najmu. Sumaryczna wartość transakcji zawartych na rynku nieruchomości komercyjnych w 2021 roku wyniosła niemal 6 mld euro, było to o ok. 5 proc. więcej niż rok wcześniej. 

Prawdziwie rekordowy pod tym względem był rok 2019, gdy łączna wartość dokonanych transakcji wyniosła prawie 8 mld euro. Kanałami sprzedaży tego rodzaju obiektów są przede wszystkim bezpośrednie ogłoszenia w prasie i Internecie, a także wyspecjalizowane podmioty, takie jak np. biuro lub skup nieruchomości komercyjnych.

Drugim typem nieruchomości są te niekomercyjne – czyli mające charakter mieszkalny. Szacuje się, że w 2021 roku deweloperzy sprzedali łącznie ok. 165 tys. lokali mieszkalnych. Jest to znakomity rezultat, na który wpływ miały przede wszystkim niskie stopy procentowe i co za tym idzie większa niż normalnie zdolność kredytowa Polaków. 

Jak sprzedawać nieruchomości niekomercyjne, takie jak domy lub mieszkania?

Można w tym celu wystawić ogłoszenia na portalach internetowych – z tego sposobu korzystają zarówno prywatni, jak i instytucjonalni sprzedający. W ten sposób najłatwiej sprzedać dom lub mieszkanie w bardzo dobrym stanie technicznym i atrakcyjnej lokalizacji. Należy jednak podkreślić, że na odpowiedniego kupca zwykle trzeba poczekać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Chcąc sprzedać nieruchomość szybciej, można postawić na profesjonalny skup mieszkań i domów. W takim biurze można zwykle uzyskać błyskawiczną wycenę, a także zawrzeć transakcję i odebrać gotówkę w kilka dni od nawiązania kontaktu.

Masz pytania?

Podstawowy podział nieruchomości komercyjnych to:

  • nieruchomości usługowe i handlowe
  • nieruchomości biurowe
  • nieruchomości przemysłowe

Mogą się one różnić znacząco pod względem metrażu oraz sposobu wykorzystania, ale mają jeden wspólny mianownik: jest nim to, że lokale te wykorzystywane są do celów zarobkowych. Lokale usługowe i handlowe służą przede wszystkim do prowadzenia działalności gospodarczej, która wiąże się ze sprzedażą produktów lub usług na rzecz osób fizycznych i/lub firm. Biurowe natomiast to lokale użytkowe, które służą do wykonywania działalności biurowo-administracyjnej. Mogą to być zarówno pojedyncze lokale zlokalizowane w większym budynku, jak również całe biurowce, w których mieszczą się dziesiątki, a nawet setki pomieszczeń biurowych. Nieruchomości przemysłowe to oczywiście te, które służą wykonywaniu działalności innej niż rolna. Mogą to być zarówno hale i magazyny, jak i budynki fabryk czy np. kopalni.

Jak najłatwiej sprzedać wartościowy lokal użytkowy? Najsprawniej i najszybciej można zrealizować sprzedaż przez skup nieruchomości użytkowych, który posiada już stałych odbiorców tego rodzaju obiektów i współpracuje z rzeczoznawcami majątkowymi, a więc jest w stanie szybko i profesjonalnie oszacować wartość nieruchomości.

Nieruchomości mieszkalne a typy zabudowy

Podstawowy podział nieruchomości mieszkalnych to ten na zabudowę jednorodzinną oraz wielorodzinną. Jeśli chodzi o tę pierwszą kategorię, wyróżniamy obiekty takie jak:

  • zabudowa jednorodzinna wolnostojąca
  • zabudowa jednorodzinna bliźniacza
  • zabudowa jednorodzinna szeregowa.

Domy jednorodzinne szeregowe i bliźniacze są popularne zwłaszcza w mieście, zaś domy wolnostojące najczęściej można spotkać poza centrami dużych miast, są one cechą typową dla przedmieść, wsi i prowincji, głównie ze względu na koszty budowy i wymagania związane z powierzchnią gruntu, który w dużym mieście jest po prostu drogi.

Jak wygląda podział w przypadku zabudowy wielorodzinnej?

W jego ramach warto wymienić przede wszystkim bloki mieszkalne i kamienice. Sprzedaż kamienicy to szczególnie wymagające przedsięwzięcie – na taką transakcję trudno znaleźć kupca przez Internet, gdzie okazji szukają przede wszystkim odbiorcy prywatni, których interesują pojedyncze lokale mieszkalne, a nie całe budynki.

 Optymalnym miejscem do sprzedaży takiego dużego, często niezwykle wartościowego obiektu jest profesjonalny skup kamienic.

Typy nieruchomości wg ustawodawcy

Jak prezentuje się podział nieruchomości wg Kodeksu Cywilnego? Wyróżniamy 3 podstawowe typy nieruchomości, są to:

Jak zdefiniować nieruchomość gruntową? Jest to fragment powierzchni ziemi, który stanowi odrębny przedmiot własności. Podkategorią dla tej grupy są nieruchomości rolne, czyli wykorzystywane przy produkcji roślinnej i zwierzęcej. Najpopularniejszym rodzajem nieruchomości gruntowych wśród odbiorców indywidualnych są z całą pewnością działki budowlane. Z kolei nieruchomości budynkowe to postawione na stałe na danym gruncie budynki. Stanowią one osobny przedmiot własności względem działki, na której stoją.

Nieruchomości lokalowe to te, które są częścią większego budynku i jednocześnie stanowią osobny przedmiot własności. Ponieważ lokal zawsze współistnieje w połączeniu z nieruchomością gruntową i budynkową, prawo własności tego typu nieruchomości wiąże się zawsze z udziałem we współwłasności (ew. jej użytkowaniu wieczystym).

Jakie wyróżniamy rodzaje nieruchomości gruntowych?

Chcąc rozszerzyć podział nieruchomości gruntowych, możemy w ramach tej grupy wyróżnić grunty zabudowane i grunty niezabudowane. A więc jak szybko sprzedać nieruchomość gruntową? Można spróbować znaleźć kupca samodzielnie lub skorzystać z usług profesjonalnego pośrednika. Czas niezbędny do znalezienia właściwego kupca będzie zależny od lokalizacji, przeznaczenia nieruchomości, a także jej powierzchni i oczywiście ceny. Atrakcyjnie położoną nieruchomość gruntową w dużym mieście znacznie łatwiej zbyć niż grunty rolne we wsi słabo skomunikowanej z większymi ośrodkami miejskimi. Właściciel, który chce szybko sprzedać swoją działkę, może skontaktować się z dobrym skupem. Dlaczego jest to rozsądna opcja? Ponieważ gwarantuje szybką transakcję i zbycie działki za gotówkę, bez konieczności czekania na pozyskanie finansowania przez nabywcę. Skup nieruchomości gruntowych ma doświadczenie w szczegółowej wycenie takich działek, która zawsze jest oparta o szereg kryteriów oraz oczywiście specyfikę lokalnego rynku. Korzystając z oferty skupu, właściciel może zbyć swoją własność w zaledwie kilka dni. Jest to więc najlepsza opcja dla sprzedających, którym zależy na czasie, ponieważ planują wyjechać na stałe z kraju lub poszukują pilnego finansowania dla innej inwestycji czy na dowolny cel.

Zostaw numer. Oddzwonimy!

W jego ramach warto wymienić przede wszystkim bloki mieszkalne i kamienice. Sprzedaż kamienicy to szczególnie wymagające przedsięwzięcie – na taką transakcję trudno znaleźć kupca przez Internet, gdzie okazji szukają przede wszystkim odbiorcy prywatni, których interesują pojedyncze lokale mieszkalne, a nie całe budynki.

 Optymalnym miejscem do sprzedaży takiego dużego, często niezwykle wartościowego obiektu jest profesjonalny skup kamienic.

Przewiń do góry